Bạn có tự hỏi nếu bạn có thể hạ thấp mức hỗ trợ trẻ em của bạn ở Texas?

hỗ trợ nuôi con ở Texas

Khi một cặp vợ chồng tách rời, họ phải lập kế hoạch chăm sóc con mình. Điều này thường bao gồm việc xác định khoản hỗ trợ nuôi con ở Texas. Cha mẹ phải quyết định nơi trẻ sẽ sinh sống và thời gian của đứa trẻ sẽ được chia giữa hai gia đình như thế nào. Thường thì một trong hai cha mẹ được yêu cầu phải trả khoản tiền bảo dưỡng con cái ở Texas. Thông thường, phụ huynh cung cấp nhà chính của đứa trẻ được trả tiền nuôi con bởi người kia. Văn phòng Chưởng lý có thông tin về cách thức hỗ trợ nuôi con.

Sau một thời gian trôi qua, cha mẹ được lệnh phải trả hỗ trợ trẻ em ở Texas có thể tìm cách thay đổi số tiền mà họ phải trả. Điều này thường có nghĩa là họ đang tìm kiếm để trả ít hơn. Chỉ có một vài trường hợp mà tòa án sẽ cho phép thay đổi như vậy. Nếu cha mẹ trả tiền bảo dưỡng con cái mất công việc của họ hoặc lấy một công việc với mức lương thấp hơn, thì một sự thay đổi như vậy có thể trở nên cần thiết. Sự ra đời của một đứa trẻ bổ sung có thể là một lý do khác để tìm kiếm các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con. Nếu cha mẹ trả tiền bảo dưỡng con cái bắt đầu chăm sóc đứa trẻ thường xuyên hơn người kia, thì đây có thể là một lý do khác để tìm trợ cấp nuôi con thấp hơn.

Hiểu rằng Tòa án cần tham gia Giảm Lẫn Nuôi con ở Texas

Bất cứ ai tin rằng họ nên trả ít tiền hỗ trợ nuôi con ở Texas phải yêu cầu tòa án giảm các khoản thanh toán. Điều này đúng ngay cả khi người cha / mẹ kia đồng ý thanh toán nhỏ hơn. Bởi vì các tòa án phải tham gia, nên tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý.Giảm Trợ cấp Nuôi con ở Texas

Một số phụ huynh bị cám dỗ không đến tòa để đổi khoản tiền bảo dưỡng con cái của họ. Tuy nhiên, điều này không bao giờ là một ý tưởng tốt. Nếu phụ huynh không thanh toán số tiền nuôi con theo lệnh tòa, thì có thể có những hậu quả nghiêm trọng. Tổng Chưởng lý ở Texas có thể tịch thu tài sản tài chính từ cha mẹ được lệnh phải trả tiền bảo dưỡng con cái nếu các dữ kiện cho thấy các khoản thanh toán không được thực hiện theo lệnh. Điều này có nghĩa là họ có thể lấy tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc hoàn thuế. Họ thậm chí có thể lấy tiền lương.

Cần Hỗ trợ Giảm Trợ cấp Nuôi con ở Texas?

Tổng chưởng lý cũng có quyền đình chỉ giấy phép lái xe và giữ người cha mẹ không phải trả tiền trong việc khinh thị tòa án, có thể dẫn đến thời gian giam giữ. Nếu bạn muốn tránh điều này, thì điều quan trọng là phải hành động. Để nhận được hỗ trợ giảm các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con gọi hoặc văn bản ngày hôm nay.

Tiếng Anh | Español


Cha cho các quyền bình đẳng
có thể được liên lạc bằng
điện thoại hoặc văn bản tại 713-588-5870
Bạn có thể ôm con mình hôm nay không? Chúng tôi có thể giúp!