Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm lệnh bảo vệ

Lệnh bảo vệ là gì và tôi có thể làm gì nếu tôi phá vỡ nó? Nếu bạn hiện đang theo lệnh bảo vệ, có hậu quả nếu bạn vi phạm nó. Tương tự như vậy, có những hậu quả nếu bạn có lệnh bảo vệ chống lại một bên khác và họ vi phạm nó.

Lệnh bảo vệ do tòa án hạt Harris tại Houston ban hành là ràng buộc trong tất cả các khu vực của tiểu bang. Nó cũng quan trọng để biết rằng lệnh bảo vệ được ban hành ở các quận khác của Texas có ràng buộc trong Quận Harris cũng như tất cả các quận trong tiểu bang.

Khi lệnh bảo vệ bị vi phạm, nó có thể dẫn đến phạt tiền, phạt tù, hoặc cả hai. Lệnh bảo vệ rất nghiêm trọng. Các cơ quan thực thi pháp luật được thông báo về tất cả các lệnh bảo vệ được nộp trong quận của họ. Nếu người phạm tội vi phạm lệnh thi hành luật bảo vệ thì được thông báo. Các viên chức thực thi pháp luật sẽ bắt giữ người phạm tội và yêu cầu nộp đơn. Nếu người phạm tội vi phạm lệnh bảo vệ trong sự hiện diện của cơ quan thực thi pháp luật, họ sẽ ngay lập tức bị vi phạm. Nếu án lệnh bị vi phạm là một án lệnh chung, người phạm tội có thể bị phạt tiền lên đến $ 500 hoặc lên đến sáu tháng tù giam. Nếu đơn đặt hàng không phải là một đơn đặt hàng cũ, thì người phạm tội có thể bị phạt tới $ 4,000 và / hoặc bị bỏ tù tối đa một năm.

Lệnh bảo vệ là gì?

Lệnh bảo vệ là lệnh chung của tòa án được ban hành để ngăn chặn các trường hợp tàn bạo gia đình, hãm hiếp, và hành hung tình dục, buôn bán người hoặc rình rập. Lệnh bảo vệ cũng có thể được cấp bên ngoài những trường hợp này, ví dụ, bạo lực tại nơi làm việc hoặc môi trường xã hội được chia sẻ. Bạo lực gia đình hoặc bạo lực gia đình liên quan đến các tình huống khi thành viên trong gia đình gây ra hoặc có ý định gây tổn hại về thể chất hoặc đe dọa tổn hại về thể chất cho một thành viên khác trong gia đình. Nó cũng bao gồm lạm dụng trẻ em.

Tòa án Texas xác định gia đình là cả họ hàng và họ hàng tương đối bằng hôn nhân, vợ / chồng, cha mẹ của một đứa trẻ, cả cha mẹ nuôi, và con nuôi, hoặc những người sống trong cùng một ngôi nhà. Đây là một định nghĩa rộng về gia đình được bao trả hoặc có khả năng được bảo vệ bởi một lệnh bảo vệ.Lệnh bảo vệ

Khi một cá nhân nộp đơn xin lệnh bảo vệ, tòa án phải nghe vụ kiện trong vòng 14 ngày. Nếu xác định rằng cá nhân đang gặp nguy hiểm ngay lập tức, tòa án có thể cấp tạm thời đơn đặt hàng cũ. Lệnh tạm thời này có hiệu lực trong tối đa 20 ngày. Các đơn đặt hàng cuối cùng thường có hiệu lực trong 2 năm trừ khi tòa chỉ định một khoảng thời gian khác nhau.

Lệnh bảo vệ có thể hạn chế kẻ xâm lược tiếp tục hành vi nguy hiểm hoặc có hại, quấy rối, ở cùng khu vực chung với người khiếu nại và hơn thế nữa. Ngoài ra, một số lệnh bảo vệ bao gồm các trường hợp cụ thể như trong trao đổi thăm viếng trẻ em, nơi hai bên phải có mặt trong sự hiện diện của nhau.

Làm thế nào để tôi tìm hỗ trợ?

Cá nhân tìm kiếm một án lệnh bảo vệ có thể nhận được sự trợ giúp từ luật sư của quận hoặc hạt. Họ cũng có thể nhận được sự trợ giúp của luật sư cung cấp hoặc tổ chức khác cung cấp trợ giúp pháp lý. Tất cả các đơn phải được nộp tại quận nơi người phạm tội sống. Lệnh bảo vệ không chỉ dành cho phụ nữ. Đàn ông có thể cần phải tìm kiếm một trật tự bảo vệ là tốt.

Để được giúp đỡ nộp đơn bảo vệ hoặc bảo vệ chống lại lệnh bảo vệ, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin ngay hôm nay.

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Cha cho các quyền bình đẳng
có thể được liên lạc bằng
điện thoại hoặc văn bản tại 713-900-7800
Bạn có thể ôm con mình hôm nay không? Chúng tôi có thể giúp!