Bạn có Hỗ trợ Nuôi con?

Hỗ trợ nuôi nấng trẻ emNhiều người cha ở Texas rơi vào trong hỗ trợ trẻ em thanh toán tại một thời điểm này hay cách khác. Điều này có thể gây căng thẳng cho mọi người. May mắn thay, các giải pháp có sẵn. Bằng cách trả trước về những khó khăn và đối phó với nó đầu, nó có thể giữ cho các mối quan hệ còn nguyên vẹn. Hơn nữa, cũng để tránh những vấn đề pháp lý gây hại nhất.

Nếu bạn có trợ cấp nuôi con, thì không nên bỏ qua vấn đề này. Chính phủ được trao quyền để hành động nghiêm trọng khi những người cha ở Texas không đáp ứng các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con của họ. Điều này có thể có nghĩa là chính phủ sẽ lấy một phần tiền lương hoặc tiền của bạn từ tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu bạn muốn tránh điều này, thì bạn phải hành động.

Có lẽ cách đơn giản nhất để đối phó với một biện pháp hỗ trợ trẻ em là trả tiền. Nó có thể có nghĩa là tham gia vào công việc phụ trong một khoảng thời gian. Hơn nữa, đưa ra những giới hạn nghiêm ngặt về chi tiêu cá nhân của bạn để bạn có thể dành nhiều tiền hơn cho việc hỗ trợ trẻ em. Nó không phải là dễ dàng, nhưng nó cung cấp cho trẻ em sự hỗ trợ tài chính mà họ cần và giúp bạn thoát khỏi rắc rối pháp lý.

Có thể có được một lỗi trong hồ sơ hỗ trợ trẻ em?

Một số người cha ở Texas đã có thể chứng minh rằng có một lỗi trong hồ sơ hỗ trợ nuôi con. Điều này có thể mất rất nhiều thời gian, nhưng nếu có một khoản tiền lớn, thì nỗ lực đó có thể đáng giá. Những sai sót hiếm khi xảy ra trong hồ sơ cấp dưỡng con cái, nhưng chúng xảy ra. Bạn có thể phải thu thập bằng chứng đáng kể để cho thấy rằng bạn đã trả tiền hỗ trợ nuôi con để nỗ lực thành công.

tiền bảo dưỡng con cái

Một cách khác để giải quyết một biện pháp hỗ trợ trẻ em là nếu cả hai bên đồng ý rằng số tiền đó không được nợ hoặc không được thanh toán. Cha mẹ nuôi dưỡng có thể cung cấp đủ tiền cho đứa trẻ có nhiều khả năng nhất trí với thỏa thuận này. Họ cũng có thể quyết định chấp nhận số tiền nhỏ hơn trong khi từ bỏ quyền của họ đối với phần còn lại của số tiền họ còn thiếu. Quá trình này liên quan đến việc ra tòa, có nghĩa là có sự trợ giúp pháp lý có lẽ là một ý kiến ​​hay.

Cuối cùng, nghĩa vụ tài chính của một người cha đối với đứa con của anh ta có thể bị xóa bỏ bởi cái chết của anh ta. Khi cha qua đời, thì cha mẹ giam giữ nói chung không thể tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ nuôi con.

Cần Hỗ trợ Với Đằng Sau Về Các khoản Thanh toán Hỗ trợ Nuôi con?

Gọi điện hoặc gọi nếu bạn đang ở trong khoản thanh toán hỗ trợ con của bạn và muốn biết thêm về các lựa chọn có sẵn cho bạn.

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Cha cho các quyền bình đẳng
có thể được liên lạc bằng
điện thoại hoặc văn bản tại 713-900-7800
Bạn có thể ôm con mình hôm nay không? Chúng tôi có thể giúp!