Quyền của Cha mẹ Tôi ở Texas là gì?

Nuôi dạy con cái là một trong những công việc khó khăn nhất trên thế giới. Nó thậm chí còn khó hơn khi ly hôn vào hình ảnh. Điều gì khó khăn khi một cặp vợ chồng ở bên nhau có thể bắt đầu dường như không thể một khi họ chia tay. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với những người có con nhỏ phải hiểu quyền của cha mẹ ở Texas.Quyền của phụ huynh

Đấu tranh cho Quyền của Cha mẹ

Khi mọi người bắt đầu công nhận tốt hơn các quyền của họ với tư cách là cha mẹ ở Texas, họ chuẩn bị sẵn sàng hơn để đấu tranh cho những quyền đó. Hơn nữa, nếu một phụ huynh đang cố gắng từ chối quyền tiếp cận của phụ huynh kia với con, thì có thể có các biện pháp pháp lý.

Mã gia đình Texas xác định các quyền và nhiệm vụ của mọi phụ huynh trong tiểu bang. Bao gồm trong các quyền này là quyền sở hữu vật chất của đứa trẻ. Điều này có nghĩa là quyền của cha mẹ ở Texas bao gồm khả năng để đứa trẻ cư trú tại nhà của cha mẹ. Hơn nữa, không có sự can thiệp của pháp luật. Tất nhiên, quyền tự do này có thể bị chuyển hướng bởi một sắc lệnh ly hôn hoặc một kế hoạch nuôi dạy con cái quy định các sắp xếp cuộc sống khác cho đứa trẻ. Ngoài ra, cha mẹ có thể vi phạm khi chiếm hữu thể xác đứa trẻ bên ngoài địa điểm và thời gian đã được phê duyệt trước. Điều này đặc biệt đúng nếu cha mẹ kia không biết về nơi ở của đứa trẻ.

Giải thích về Quyền của Phụ huynh ở Texas

Hơn nữa, các quyền của cha mẹ ở Texas bao gồm quyền tham gia vào sự phát triển đạo đức và tôn giáo của đứa trẻ. Hơn nữa, thay mặt đứa trẻ đưa ra những quyết định quan trọng. Những quyết định này có thể liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thủ tục nha khoa hoặc điều trị tâm thần. Các quyết định khác có thể là về việc học của đứa trẻ, chẳng hạn như trường học mà nó theo học. Một lần nữa, tất cả các quyền này đều do cả cha và mẹ nắm giữ trừ khi tòa án ra lệnh sửa đổi các quyền này vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ.

Tòa án Texas thích cho trẻ em có mối quan hệ lành mạnh với cả cha và mẹ. Hơn nữa, một phụ huynh có thể quyết định rằng họ muốn hạn chế quyền truy cập của phụ huynh kia đối với con chung của họ. Nếu cha mẹ có lý do chính đáng để làm như vậy, thì họ có thể thông qua các kênh pháp lý để yêu cầu sửa đổi kế hoạch nuôi dạy con cái của họ. Thật không may, một số cha mẹ quyết định hạn chế quyền truy cập của cha mẹ khác vì lòng thù hận thuần túy. Trong những trường hợp này, sẽ có lợi nếu biết và hiểu các quyền của cha mẹ bạn.

Đấu tranh cho Quyền của Cha mẹ và Hiểu các Quyền của Cha mẹ ở Texas

Đừng để một ngày khác trôi qua. Nhận quyền làm cha mẹ của bạn ngay hôm nay. Gọi điện hoặc nhắn tin.

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Những người cha vì quyền bình đẳng
có thể được liên hệ bởi
điện thoại hoặc nhắn tin tại 214-238-9200
Bạn có thể ôm con của bạn ngày hôm nay? Chúng tôi có thể giúp!