Quyền Con của Tôi ở Texas là gì?

Nuôi dạy con là một trong những công việc khó khăn nhất trên thế giới. Nó thậm chí còn khó hơn khi ly hôn đi vào bức tranh. Điều gì là khó khăn khi một cặp vợ chồng cùng nhau có thể bắt đầu dường như không thể một khi họ tách biệt. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là những người có trẻ vị thành niên phải hiểu quyền của phụ huynh ở Texas.Quyền của phụ huynh

Chiến đấu vì Quyền của Phụ huynh

Khi mọi người bắt đầu công nhận tốt hơn quyền của họ với tư cách là cha mẹ ở Texas, họ càng chuẩn bị sẵn sàng để tranh đấu cho những quyền đó. Hơn nữa, nếu một phụ huynh đang cố gắng từ chối quyền tiếp cận của đứa trẻ khác, có thể có các biện pháp pháp lý sẵn có.

Bộ Luật Gia đình Texas xác định các quyền và nghĩa vụ của mọi phụ huynh trong tiểu bang. Bao gồm trong các quyền này là sở hữu vật lý của đứa trẻ. Điều này có nghĩa là quyền của cha mẹ ở Texas bao gồm khả năng để đứa trẻ cư trú trong nhà của cha mẹ. Hơn nữa, không có sự can thiệp của pháp luật. Tất nhiên, sự tự do này có thể được chuyển hướng bởi một nghị định ly hôn hoặc kế hoạch nuôi dạy con quy định những sắp xếp sống khác cho đứa trẻ. Ngoài ra, nó có thể là một vi phạm đối với một phụ huynh có quyền sở hữu thực tế của đứa trẻ bên ngoài một địa điểm và thời gian được phê duyệt trước. Điều này đặc biệt đúng nếu người kia không biết về nơi ở của đứa trẻ.

Texas Quyền của Phụ huynh đã giải thích

Hơn nữa, quyền của cha mẹ ở Texas bao gồm quyền tham gia vào sự phát triển đạo đức và tôn giáo của trẻ. Hơn nữa, để đưa ra quyết định quan trọng thay mặt cho trẻ. Những quyết định này có thể liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thủ thuật nha khoa hoặc điều trị tâm thần. Các quyết định khác có thể là về sự giáo dục của đứa trẻ, chẳng hạn như trường mà anh ta hay cô ta đang theo học. Một lần nữa, tất cả các quyền này đều do cha mẹ nắm giữ trừ khi tòa yêu cầu sửa đổi các quyền này vì lợi ích tốt nhất của trẻ.

Tòa án Texas thích cho trẻ em có mối quan hệ lành mạnh với cả cha lẫn mẹ. Hơn nữa, một phụ huynh có thể quyết định rằng họ muốn hạn chế quyền truy cập của phụ huynh khác đối với con chung của họ. Nếu phụ huynh có lý do chính đáng để làm như vậy, thì họ có thể đi qua các kênh hợp pháp để thay đổi kế hoạch nuôi dạy con cái của họ. Thật không may, một số bậc cha mẹ quyết định giới hạn quyền truy cập của phụ huynh khác ra khỏi sự vindictiveness thuần túy. Trong những trường hợp này, sẽ rất có ích khi biết và hiểu quyền của cha mẹ bạn.

Chiến đấu vì Quyền của Phụ Huynh và Hiểu Các Quyền của Phụ huynh Texas

Đừng để một ngày khác trôi qua. Nhận quyền của cha mẹ bạn ngay hôm nay. Gọi hoặc nhắn tin.

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Cha cho các quyền bình đẳng
có thể được liên lạc bằng
điện thoại hoặc văn bản tại 713-900-7800
Bạn có thể ôm con mình hôm nay không? Chúng tôi có thể giúp!