Lệnh cấm

Lệnh Cấm ở Texas thường được gọi là Lệnh Cấm Tạm Thời. Có nghĩa là chúng thường hết hạn theo quy định của pháp luật sau hai tuần. Mọi người có thể thường nhầm lẫn lệnh cấm với lệnh bảo vệ.  Lệnh bảo vệ thường nghiêm khắc hơn nhiều so với lệnh cấm.

Lệnh cấm thường là lẫn nhau, có nghĩa là chúng áp dụng cho cả hai bên như nhau. Các lệnh cấm thường hạn chế hoặc cấm các cá nhân thực hiện những việc như cho con nghỉ học, bỏ trốn cùng con, giấu tiền hoặc bán bớt tài sản.

Lệnh cấm ở Texas

Có ba loại lệnh cấm ở Texas

Ba loại lệnh: lệnh cấm tạm thời, lệnh tạm thời và lệnh vĩnh viễn.

  1. Lệnh Cấm tạm thời: Có thể kéo dài đến 14 ngày và do thẩm phán ban hành. Nó có thể được thực thi thông qua sự khinh thường của tòa án vốn là một vụ kiện dân sự. Hơn nữa, không bắt buộc phải cung cấp thông báo cho bên đối lập, nhưng nó được khuyến khích.
  2. Lệnh tạm thời: lệnh tạm thời có thể kéo dài cho đến khi tòa án đưa ra lệnh cuối cùng. Ngoài ra, nó được phát hành bởi một thẩm phán liên kết hoặc thẩm phán. Hơn nữa, nó là bắt buộc để cung cấp một thông báo điều trần. Liên quan đến việc thực thi, đó là thông qua một vụ kiện dân sự.
  3. Lệnh cấm vĩnh viễn: các tiêu chí và yêu cầu cho việc này cũng giống như lệnh tạm thời.

Nếu bạn được tống đạt lệnh cấm, tốt nhất bạn nên hỗ trợ pháp lý để bạn hiểu chính xác những gì bạn có thể và không thể làm. Bạn nên tìm hiểu chính xác lệnh cấm kéo dài bao lâu - bạn sẽ phải tuân thủ lệnh đó trong bao lâu.Lệnh Cấm tạm thời

Nếu bạn cần nộp đơn cho một trong các lệnh cấm ở trên, bạn sẽ phải nộp các thủ tục giấy tờ thích hợp. Bạn có thể nghiên cứu quy chế tiểu bang ở đây.

Cần Hỗ trợ Với Lệnh Cấm Tạm thời ở Texas?

Nếu bạn cần xin lệnh cấm tạm thời ở Texas, hãy liên hệ với Father's for Equal Rights ngay hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi có quyền truy cập vào các tài nguyên để giúp bạn. Gọi điện hoặc nhắn tin ngay hôm nay.

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Những người cha vì quyền bình đẳng
có thể được liên hệ bởi
điện thoại hoặc nhắn tin tại 214-238-9200
Bạn có thể ôm con của bạn ngày hôm nay? Chúng tôi có thể giúp!