Những người cha vì quyền bình đẳng liên quan đến quyền của người cha ở Dallas Fort Worth

Các văn bản luật về gia đình này được cung cấp bởi Cha cho Các Quyền Bình Đẳng và thường đại diện cho các loại vấn đề mà Cha Cho Các Quyền Bình Đẳng cung cấp sự trợ giúp.

Parental Alienation

Cha phản ứng với sự tha hóa của cha mẹ

Những người cha thường phải chịu sự tha hóa của cha mẹ là kết quả của việc mẹ bắn phá đứa trẻ với những hình ảnh tiêu cực và những lời nói về cha của họ. Điều này dẫn đến mất quan hệ cha con và là một dạng lạm dụng trẻ em tâm lý.

Đọc Thêm

Đăng: 6-6-2018

Parental Alienation

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Cha cho các quyền bình đẳng
có thể được liên lạc bằng
điện thoại hoặc văn bản tại 713-900-7800
Bạn có thể ôm con mình hôm nay không? Chúng tôi có thể giúp!