Texas De Judge Prophetage Parentage có thể Xác định Nếu một Cá nhân là Phụ Huynh của Trẻ

Điều gì đang được xét xử ở Texas?Xét xử Nuôi con ở Texas

Thông thường, rõ ràng là cha mẹ của một đứa trẻ - nhưng không phải luôn luôn. Đôi khi, phải có một tòa án để đưa ra quyết định cuối cùng về nhận dạng của một trong những cha mẹ của một đứa trẻ. Texas Adjudicate Parentage Proceedings có thể được sử dụng để xác định danh tính của cha mẹ của đứa trẻ. Đạo Luật Nuôi Dàng Đồng Nhất (Bộ Luật Gia đình Texas Chương 160, các mục 160.601-160.636) cung cấp các thủ tục để nộp một hành động Adjudicate Parentage.

 Ai có thể nộp đơn để xét xử người làm con nuôi ở Texas?

  • Xét xử Các hành động gây quỹ cho con cái có thể do một đại diện nộp;
  • Một người đàn ông được xác định là phụ hệ;
  • Mẹ của đứa trẻ;
  • Hỗ trợ cơ quan thực thi;
  • Cơ quan nhận con nuôi và các cơ sở nuôi dạy con;
  • Cha mẹ của một đứa trẻ sinh ra bởi sự trợ giúp sinh sản; và
  • Các đại diện của bất kỳ cá nhân đã chết nào đã có thể đưa ra một Hành động Nuôi dạy con theo pháp luật trong khi sống.

Quy trình Xử lý Phụ cấp ở Texas là gì?

Thông thường, bước đầu tiên để nộp đơn Thẩm định Phụ cấp hành động là nộp một bản kiến ​​nghị đã hoàn thành để xét xử Phụ Huynh với tòa án thích hợp. Có một vài tiêu chuẩn cho khoảng thời gian mà một cá nhân có thể đưa ra Hành động Nuôi dạy con. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về thời hạn trên Trang web Statutes của Texas.

Một khi họ nhận được đơn yêu cầu, các bên khác sau đó sẽ phải đáp ứng yêu cầu.

Thẩm phán sẽ quyết định cuối cùng

Bước cuối cùng sẽ là buổi điều trần trước thẩm phán (chứ không phải bồi thẩm đoàn).Xét Nghiệm Nguyên Tắc ở Texas

Hơn nữa, thẩm phán sẽ xem xét các bằng chứng và lịch sử của mối quan hệ giữa các bên. Thông thường trong tố tụng Các thủ tục tố tụng về nuôi dạy con cái để tòa án xem xét các kết quả của xét nghiệm di truyền. Tuy nhiên, thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng về việc xem xét kết quả xét nghiệm di truyền.

Khi Toà Án đưa ra án lệnh về Nuôi con nuôi, người được coi là cha mẹ của đứa trẻ sẽ có tất cả các quyền và trách nhiệm làm cha mẹ. Hơn nữa, bao gồm quyền giữ trẻ, hỗ trợ nuôi con và thăm viếng. Thẩm phán cũng có thể quyết định ban hành một án lệnh nêu rõ chi tiết các quyền hạn và trách nhiệm đạt được của cha mẹ mới được xét xử.

Cần sự trợ giúp với phán quyết của Texas về Kỷ luật Nuôi con?

Nếu bạn cần trợ giúp với Quyết định về Phụ cấp ở Texas hoặc gọi cho sự giúp đỡ ngày hôm nay.

Tiếng Anh | Español


Cha cho các quyền bình đẳng
có thể được liên lạc bằng
điện thoại hoặc văn bản tại 713-588-5870
Bạn có thể ôm con mình hôm nay không? Chúng tôi có thể giúp!