Tìm hiểu những gì bạn có thể làm nếu bạn không phải là cha sinh học của trẻ

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn phát hiện ra rằng đứa trẻ bạn đang ủng hộ không thực sự là của bạn? Có thể bạn sẽ có nhiều cảm xúc về nó: sự bối rối, tức giận, và nỗi buồn trong số đó. Giống như hay không, bạn sẽ phải giải quyết một số câu hỏi khó khăn.

Nếu bạn đã thanh toán hỗ trợ trẻ em trong nhiều năm, sau đó cảm xúc của bạn chắc chắn sẽ trở nên phức tạp. Hơn nữa, và đã tham gia nuôi dạy trẻ và bạn đã phát triển mối quan hệ với đứa trẻ này. Cho dù bạn có liên quan bằng máu hay không, bạn yêu con, và đứa trẻ yêu và phụ thuộc vào bạn. Có thể làm tất cả mọi thứ có thể để duy trì một phần cuộc sống của đứa trẻ.

Nếu tình huống là khác thì sao? Nếu bạn cho rằng không công bằng khi phải trả tiền bảo dưỡng con cái cho một đứa trẻ không phải của bạn, thì bạn sẽ muốn tìm một cách để kết thúc hoặc hỗ trợ nuôi con ở Texas. May mắn thay, luật pháp tiểu bang làm cho điều này có thể.

Hãy hành động nhanh chóng khi bạn tìm ra bạn không phải là cha sinh học của trẻ

Bạn có thể yêu cầu tòa án chấm dứt các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con sau khi bạn phát hiện ra rằng bạn không thực sự là cha của đứa trẻ. Tuy nhiên, bạn phải tuân thủ các quy tắc nhất định. Ví dụ, bạn phải nộp đơn lên tòa án trong vòng một năm kể từ khi phát hiện ra rằng bạn không phải là cha ruột của đứa trẻ. Tòa án sẽ không nghe vụ việc của bạn nếu bạn chờ đợi quá lâu. Họ chỉ đơn giản cho rằng bạn đã quyết định hỗ trợ trẻ bất kể không có mối quan hệ máu.

Bạn có thể yêu cầu tòa án chấm dứt các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con ngay cả khi bạn đã ký một Lời cảm ơn của cha tại thời điểm sinh. Điều đó có thể đặc biệt đúng nếu bạn ký giấy với sự hiểu biết rằng bạn là cha ruột của đứa trẻ. Nếu bạn phát hiện ra rằng bạn đã bị lừa, bạn có thể có một trường hợp mạnh mẽ để thực hiện.

Sự quan tâm tốt nhất của trẻ em sẽ luôn luôn đến trước tiên

Như mọi khi, các tòa án Texas nghĩ đến lợi ích tốt nhất của đứa trẻ. Ngay cả khi có quyết định hạ thấp khoản tiền bảo dưỡng con cái ở Texas. Điều này có nghĩa là những trường hợp này không phải lúc nào cũng đơn giản như họ mong đợi. Ngay cả khi tòa án đồng ý rằng bạn không nên trả thêm tiền bảo dưỡng con cái, họ vẫn sẽ nhấn mạnh rằng bạn phải trả bất kỳ khoản tiền bảo dưỡng con cái nào đã có. Không phải trả tiền như vậy có thể dẫn đến nhức đầu pháp luật hơn. Nhận trợ giúp với quyền của bạn ngày hôm nay, cuộc gọi hoặc văn bản.

Tiếng Anh | Español


Cha cho các quyền bình đẳng
có thể được liên lạc bằng
điện thoại hoặc văn bản tại 713-588-5870
Bạn có thể ôm con mình hôm nay không? Chúng tôi có thể giúp!