Cần Trợ giúp Với Thăm viếng ở Texas?

Thăm viếng ở Texas

Bạn là một người cha ở Texas, người đang tự hỏi về lịch khám trong những ngày nghỉ? Luật Texas liên quan đến lịch trình quyền thăm nom và thăm viếng được điều chỉnh bởi Tiêu đề 5, Chương 153 của Bộ Luật Gia đình Texas.

Theo luật này, cha mẹ phải cung cấp một môi trường sống an toàn và ổn định cho con cái của họ. Hơn nữa, khi có quyền sở hữu và tiếp cận với trẻ em, tòa án sẽ luôn coi lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Nếu bạn không có quyền nuôi con chính, thì bạn sẽ có quyền thăm viếng trong những ngày nghỉ. Lịch thăm viếng Holiday không tính đến khoảng cách. Thông thường, tòa án sẽ không cho phép các bậc cha mẹ có cùng ngày nghỉ với trẻ em cho 2nd năm. Hơn nữa, thăm viếng trong những ngày lễ đã liên quan đến những năm số lẻ và thậm chí là số.

Lịch viếng thăm trong thời gian nghỉ lễ

Nếu bạn và người cũ của bạn quyết định thiết lập một lịch nghỉ lễ thay thế khác với lệnh sở hữu chuẩn, bạn có thể làm như vậy. Cách thích hợp để làm việc này là thảo luận về tiến độ trước và sau đó viết thành văn bản. Toà án có thể chọn chấp thuận hoặc không chấp thuận tiến độ này. Hơn nữa, nếu bạn không thể đạt được thỏa thuận với mẹ của con mình, tòa sẽ xác định điều gì là tốt nhất.

Trách nhiệm của cha mẹ khi thiết lập lịch thăm viếng

Có một số trách nhiệm nhất định mà mỗi phụ huynh sẽ có khi họ có con:

  • Cung cấp thực phẩm, quần áo, và nơi trú ẩn,
  • Cung cấp chăm sóc y tế và điều trị nếu và khi cần thiết,
  • Theo dõi hành vi của trẻ và kỷ luật (hợp lý) khi cần thiết.

Tốt nhất là cả cha mẹ đưa ra kế hoạch nuôi dạy con đã được thống nhất. Điều quan trọng là làm như vậy bởi vì các tòa án sẽ yêu cầu kế hoạch nuôi dạy con để đưa ra quyết định.

lịch khám

Ngoài ra, nếu cả hai cha mẹ có lịch sử xung đột, tòa án có thể hành động xa hơn để giải quyết các vấn đề nổi bật. Tòa án Texas có thể yêu cầu cha mẹ:

  • Xem cố vấn về liệu pháp gia đình có giấy phép sức khoẻ tâm thần,
  • Trả tiền cho việc tư vấn,
  • Xem nhân viên tư vấn được đào tạo về bạo lực gia đình (nếu cần).

Bạn có phải là một người cha có câu hỏi về thăm viếng ở Texas trong những ngày nghỉ?

Các ngày nghỉ là một thời gian đặc biệt và cha mong muốn dành thời gian với con cái của họ. Nếu bạn cần hỗ trợ thăm viếng trong ngày lễ điện thoại hoặc nhắn tin ngày hôm nay.

Tiếng Anh | Español


Cha cho các quyền bình đẳng
có thể được liên lạc bằng
điện thoại hoặc văn bản tại 713-588-5870
Bạn có thể ôm con mình hôm nay không? Chúng tôi có thể giúp!